Z vaší země není možné zadat novou objednávku. Undefined

Výrobci

1. Než dojde na reklamaci

1.1 Vybírejte zboží tak, aby vyhovovalo požadovanému používání. Zároveň jeho používáním vyjadřujete souhlas s jeho dalšími charakteristikami - velikostí, vlastnostmi.
     - na nožičku velikosti 24 nepatří botička velikosti 18
1.2 Každý výrobek má svá omezení, která je nutno respektovat při jeho používání. Pokud je výrobek používán jinak, než byl jeho účel, dojde k jeho poškození či nebude plnit sou funkci dobře. To však není důvod k reklamaci.
     - s oteplenými holinkami se špatně hraje fotbal
1.3 Udržení vlastností výrobku podpoříte správnou údržbou - čistěním a ošetřováním. Stejně tak skladování výrobku ovlivňuje jeho výdrž.
     - sebelepší materiál při praní na 90°C nebude stále měkký, velikostně a barevně stálý
1.4 Používejte pokud je to možné doplňky, které koupíte u nás. Případně, které jsou pro Vaše zboží dobré. Nevhodnou impregnací či praním lze výrobky poškodit.
     - impregnace doporučená emailem od neznámého člověka v ceně 10Kč na litr nebude tím pravým pro Vaše oblečení.

2. Základní pravidla reklamace

2.1 Našli jste na Vámi zakoupeném výrobku vadu? Máte právo ji reklamovat.
2.2 Vada je změna výrobku, které omezuje nebo znemožňuje jeho běžné používání. Příčinou je chyba při výrobě, návrhu výrobku nebo skrytá vada materiálu.
2.3 Vada způsobilá k reklamaci není způsobena běžným opotřebením, nevhodným používáním výrobku, nevhodnou, nedostatečnou či zcela chybějící údržbou. Dalšími vadami, které nejsou důvodem pro reklamaci je běžné opotřebení způsobené používáním výrobku či poškození výrobku při jeho užívání - ať neopatrností či úmyslem.


3. Uplatnění reklamace

3.1 Záruční doba je 24 měsíců.
3.2 Reklamace je uplatněna předáním zboží k reklamaci. Předání proběhne:
     - osobně - s popisem vady
     - poštou či jiným doručením - u výrobku bude přibalen výstižný popis vady a její případné projevy (pokud nejsou zřejmé). Nedílnou součástí reklamačního procesu je doklad o koupi zboží.
3.3 Reklamaci je nutné uplatnit ihned po vzniku vady. Používání vadného výrobku může vadu zhoršit a způsobit zničení výrobku - což může být důvodem pro zamítnutí reklamace.
3.4 O reklamaci bude rozhodnuto ihned, pokud o vadě nebude pochyb, v opačném případě bude Vaše reklamace vyřešena v nejkratší možné době, která umožní posoudit vadu. Maximální možná doba reklamace je 30 dní. Víme, že pokud reklamujete botičky, musíte je nějak nahradit. Proto se budeme snažit využívat maximální dobu pouze v nezbytných případech.
3.5 Záruční doba začíná předáním zboží do reklamačního řízení (osobním předání nebo podání k doručení).
3.6 Zboží předané k reklamaci musí být čisté (Vyhláška 91/1984 Sb.) a kompletní.
3.7 V případě přijetí do reklamace bude vydán doklad o zahájení reklamačního řízení.
3.8 Výsledkem reklamace je využití některého z práv odpovědnosti za vady zboží:
     - odstranění vady (opravou či výměnou vadné části)
     - sleva z kupní ceny (po uplatnění slevy nelze již tuto vadu dále považovat za důvod k reklamaci i při jejím zhoršení)
     - výměna zboží
     - vrácení peněz
3.9 Pokud je jedno z těchto práv uplatněno, není možná další změna, pokud nedojde k dalším okolnostem.


4. Odstranitelné vady

4.1 Odstranitelná vada je opravitelná tak, že neutrpí funkční ani vizuální stránka výrobku.
4.2 Odstranitelná vada bude kupujícímu bezplatně a v co nejkratší době odstraněna. Maximální doba je ze zákona 30 dní ode dne uplatnění reklamace.
4.3 O odstranění vady rozhodne prodávající a dohodne s kupujícím způsob doručení opraveného výrobku.
4.4 Pokud je odstranitelná vada na převážné části výrobku, může zákazník požadovat jeho výměnu, pokud výměna není možná, lze odstoupit od smlouvy.
4.5 Zákazník má právo odstoupit od smlouvy, pokud se stejná vada objeví na výrobku opakovaně (při třetím výskytu) nebo jsou na výrobku současně tři odstranitelné vady různých částí výrobku.


5. Neodstranitelné vady

5.1 Neodstranitelná vada je taková, jejíž oprava je nemožná či její náročnost přesahuje pořízení nového výrobku.
5.2 V případě neodstranitelné vady má kupující právo odstoupit od smlouvy a požadovat výměnu zboží za bezvadně či požadovat vrácení kupní ceny.
5.3 Pokud neodstranitelná vada nebrání využívání výrobku (vizuální změna), je možné dohodnout se na slevě z kupní ceny. Ta je dána charakterem vady a její zřetelností.


6. Rozpor v kupní smlouvě

6.1 Zboží zakoupené v našem obchodě je považováno jako bezvadné a způsobilé k běžnému používání. Zboží má definovanou kvalitu a vlastnosti, které musejí být dodrženy.
6.2 Rozpor s kupní smlouvou vznikne při nedodržení těchto charakteristik. Tento rozpor nevzniká, pokud je s ním kupuiící seznámen - například při prodeji zlevněného zboží nižší jakosti.
6.3 Pokud vznikne rozpor při uzavírání kupní smlouvy či nerpodleně po jejím uzavření, je kupujícímu zboží neprodleně vyměněno či je mu vrácena kupní cena v plné či částečné výši.


Reklamační řád je souhlasný s právním řádem dle znění zákona č.89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

 


Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Objednat

Novinky

» Momentálně nejsou žádné novinky